Przejdź do treści

O konkursie

Studencki Nobel jest cyklicznym konkursem stypendialnym organizowanym przez Niezależne Zrzeszenie Studentów. Jego cel to wyróżnienie studentów, którzy posiadają osiągnięcia na różnych polach: naukowym, artystycznym oraz społecznym.

Jest jedynym konkursem stypendialnym w Polsce, który jest w pełni tworzony przez organizację studencką. 9 kategorii wpisuje się w powszechne trendy innowacyjności i inwestowania w kapitał ludzki. Dzięki temu młodzi ludzie mają możliwość wykorzystania swoich osiągnięć i zaistnienia w świecie biznesu, nauki i kultury.

Projekt finansowany ze środków budżetu państwa, przyznanych przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach Programu „Społeczna Odpowiedzialność Nauki II”.

Organizator

Niezależne Zrzeszenie Studentów jest organizacją studencką z ponad 43-letnią historią. Tworzą ją młodzi ludzie o nieprzeciętnej wyobraźni i niezaspokojonej ciekawości świata na 27 uczelniach wyższych w całym kraju. Dzięki swoim działaniom NZS wspiera kulturalny, naukowy i społeczny rozwój studentów, a gdy jest to potrzebne, również walczy o ich prawa. Sztandarowe projekty NZS poza Studenckim Noblem to: Wampiriada, Studenci dla Zdrowia oraz Konkurs Konstrukcji Studenckich.