Przejdź do treści

Czym jest Studencki Nobel?

Studencki Nobel jest cyklicznym konkursem stypendialnym organizowanym przez Niezależne Zrzeszenie Studentów. Jego cel to wyróżnienie studentów, którzy posiadają osiągnięcia na różnych polach: naukowym, artystycznym oraz społecznym.

Jest jedynym konkursem stypendialnym w Polsce, który jest w pełni tworzony przez organizację studencką. 9 kategorii wpisuje się w powszechne trendy innowacyjności i inwestowania w kapitał ludzki. Dzięki temu młodzi ludzie mają możliwość wykorzystania swoich osiągnięć i zaistnienia w świecie biznesu, nauki i kultury.

Kategorie konkursowe

Działalność społeczna

Dziennikarstwo i literatura

Fizyka i astronomia

Medycyna i farmacja

Nauki ekonomiczne

Nauki przyrodnicze i energetyka

Nauki społeczne

Nauki techniczne

Sztuka

Kategoria specjalna